keskiviikko 19. maaliskuuta 2014

vuosikokouskannanotto - Lappi tarvitsee nykyiset sote-alueensa!


 Lapin vasemmistonuoret vaatii, että maakunnan kaksi sairaanhoitopiiriä säilytetään ja että kunnat saavat vastata perusterveydenhuollosta nykyisellä mallilla. Terveydenhuollon palveluiden keskittäminen ja toimipisteiden vähentäminen sotii Lapin vasemmistonuorten mukaan ihmisarvoa vastaan. Etenkin pienet kunnat tarvitsevat välimatkojen vuoksi olemassa olevat terveysasemansa.


Sote-uudistuksen mukaan erikoissairaanhoidon palveluita saavat järjestää vähintään 50 000 asukkaan kunnat ja perusterveydenhuollon palveluita taas 20 000 asukkaan kunnat. Nykyisellään se tarkoittaisi sitä, että vain Rovaniemellä olisi keskussairaala ja terveyskeskukset Kemissä ja Torniossa.

–Kuntaministeri Henna Virkkunen (kok.) on linjannut, ettei Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriä voida jatkaa ilman Meri-Lapin alueen kuntaliitoksia eikä Lappia voida jättää kuntaliitosselvitysten ulkopuolelle, Lapin vasemmistonuorten puheenjohtaja Jussi Ömankertoo.

–Lappiin tarvitaan useampi kuin yksi sote-alue jo siksi, että Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoito kuormittuisi lisää koko Meri-Lapin väestöllä ja hoidonsaanti pitkittyisi entisestään. Kuntaliitosten myötä myös peruspalvelut joudutaan viemään kauemmas paikallisilta, Öman perustelee.

Pitkät etäisyydet jo nyt

Lapin vasemmistonuoret huomauttaa, että sote-uudistuksen yhteydessä kaavailtu vastuukuntamalli pakottaa toteutuessaan pienet kunnat yhdistymään ja keskittämään perusterveydenhuollon järjestämisen suurimmalle paikkakunnalle.

–Tämä johtaa pienten terveysasemien lakkauttamiseen ja perusterveydenhuollon palveluiden karkaamiseen hälyttävän pitkien etäisyyksien taakse, puheenjohtaja Jussi Öman huomauttaa.

Pitkät välimatkat ovat tuttuja varsinkin Lapin sairaanhoitopiirin asiakkaille. Koska syrjäseuduilla julkista liikennettä ei ole ja välimatkat ovat pitkät, joudutaan myös perusterveydenhuollon palveluiden perässä ajamaan pitkiä automatkoja.

–Esimerkiksi Puljun kylästä Kittilän terveyskeskukseen lääkereseptejä uusimaan kertyy matkaa 75 kilometriä, Öman kertoo.

–Utsjoelta Rovaniemelle synnyttämään tulee matkaa 450 kilometriä, muistuttaa Anni Ahlakorpi, Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja ja Lapin piirin hallituksen jäsen.

Lapin vasemmistonuoret vaatii terveydenhuollon palvelurakenteeseen suunnitelluista leikkauksista luopumista. Hallitus on linjannut, että vanhustenhoidon laitospaikkoja tulee vähentää ja ennaltaehkäisevää hoitotyötä, kuten kotisairaanhoidon resursseja lisätä.

–Kotisairaanhoidon resurssien lisääminen tukee asiakkaiden omatoimisuutta ja kotona selviytymistä, muttei vähennä jo olemassa olevaa tarvetta vuodeosastopaikoille, Lapin vasemmistonuoret huomauttaa kannanotossaan.

Öman jatkaa puheenjohtajana

Viikonloppuna Kolarissa kokoontunut Lapin vasemmistonuorten vuosikokous valitsi puheenjohtajana jatkamaan rovaniemeläisen Jussi Ömanin ja varapuheenjohtajana Jesse Korhosen.

Hallitukseen valittiin Anni Ahlakorpi, Santeri Ahola, Ville Luotola, Aino Sirén, Salla Aalto ja Tiitu Sulkko.