sunnuntai 28. helmikuuta 2016

Lapin Vasemmistonuoret toivottaa biojalostamot tervetulleiksi LappiinLapin Vasemmistonuoret tukee Kemijärven ja Kemin biojalostamohankkeita. Biojalostamot tuottaisivat sellua, energiaa ja bioraaka-ainetta tuoden myös uusia työllistymisen mahdollisuuksia Lappiin.

Esimerkiksi Kemijärvelle mahdollisesti perustettava biojalostamo työllistäisi arvioiden mukaan suoraan jopa tuhat henkilöä. Muun muassa entisen sellutehtaan ja Salcompin Kemijärven pisteen lakkauttamisen jälkeen kovan työttömyysprosentin ja väestön poismuuton kanssa kamppailevalle kaupungille biojalostamo olisi suuri voitto. 

”Hanke tukisi myös Itä-Lapin nykyistä metsäteollisuutta ja Kemijärven sahaa työllistämällä välillisesti myös naapurikuntien asukkaita.” sanoo Vasemmistonuorten hallituksen jäsen pelkosenniemeläinen Janni Salmela

Lapin johtavalle teollisuuspaikkakunnalle uusi biojalostamo tukisi Kemin kaupungin  kehitystä sekä turvaisi positiiviset tulevaisuuden näkymät  tuleviksi vuosikymmeniksi.

”Suomessa teollisuuden näkymät ovat pitkään olleet haastavat ja biojalostamo tukisi Meri-Lapin asemaa perinteisenä teollisuuskeskittymänä.” sanoo Vasemmistonuorten hallituksen varajäsen rovaniemeläinen Jussi Öman

Lapin Vasemmistonuoret muistuttaa, että teollisuus on aina ympäristöä kuormittavaa toimintaa ja uusien tehtaiden perustamisessa on noudatettava parhainta mahdollista käytössä olevaa tekniikka ja osaamista. Luonnon monimuotoisuuden tukemisen on oltava osa toimintaa kaikessa päätöksenteossa.