maanantai 2. lokakuuta 2017

Lapin Vasemmistonuoret: Lisää edullisia vuokra-asuntoja Lappiin!

Lapin vasemmistonuoret vaatii lisää edullista vuokra-asuntorakentamista Lapin maakuntaan. Järjestön mukaan vuokra-asuntotilanne on sietämätön aina Rovaniemeltä Nuorgamiin. Esimerkiksi Lapin pääkaupungissa Rovaniemellä edulliset vuokra-asunnot viedään syksyisin käsistä, jolloin useat opiskelijat jäävät ilman asuntoa.


Rovaniemi on kasvava ja kehittyvä kaupunki, jossa rakennetaan ahkerasti uusia kiinteistöjä. Järjestön mukaan uudet kerrostaloasunnot päätyvät kuitenkin tavanomaisesti asuntosijoittajien omistukseen. Silloin vuokrataso nousee käsi kädessä kasvavan kysynnän mukaan. Lapin vasemmistonuoret painottaa, että ensisijaisesti kuntapäättäjät kantavat vastuun kiinteistöjen kaavoituksesta.


“Rovaniemellä tulisi huomioida kaavoituksessa esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiö Domus arctica ja varata riittävästi tilaa myös voittoa tavoittelemattomille toimijoille. Riittävä määrä edullisia opiskelija-asuntoja takaa paremman toimeentulon opiskelijoille, jolloin heidän on mahdollista valmistua ajallaan ja siirtyä työelämään”, sanoo Lapin vasemmistonuorten puheenjohtaja Jussi Öman.


Pohjois-Lapissa sisäilmaongelmat ja rakennushankkeiden puuttuminen aiheuttavat harmaita hiuksia niin paikallisille kuin uusillekin asukkaille. Esimerkiksi Inarin kunnan vuokra-asuntotilanne on ollut jo vuosikausia riittämätön. Kiinteistöjen käyttöaste on korkea, ja useat kunnan vuokra-asunnot ovat heikkokuntoisia. Kunnan elinkeinoelämä kehittyy mm. matkailualan ansiosta hyvää vauhtia, mutta uusien asukkaiden on vaikea löytää asuntoa.


Myös tilanne kirkonkylällä on tukala, sillä kotiseudulleen paluumuuttaminen on vaikeaa vuokra-asuntopulan vuoksi. Lapin vasemmistonuorten mukaan Inarin vuokra-asuntotilannetta tulisi helpottaa esimerkiksi velkainvestoinneilla.


“Investoimalla vuokra-asuntojen rakentamiseen syntyisi kuntaan uusia työpaikkoja ja rakentaminen tukisi elinkeinoelämän kehitystä lisäten Pohjois-Lapin vetovoimaa myös Lapin ulkopuolisille muuttajille. Tämänkaltainen investointi maksaisi itsensä takaisin pitkällä tähtäimellä”, lisää Lapin vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Kaisa-Maria Poikela.


Saamelaisalueelle rakentaminen parantaisi myös alueellista tasa-arvoa, sillä vuokra-asuntotilanteen helpotuttua alkuperäiskansaan kuuluvilla olisi paremmat edellytykset elää ja yrittää perinteisillä alueillaan.

lauantai 29. huhtikuuta 2017

Lapin Vasemmistonuoret: Puoliväliriihen opintotukiratkaisut ovat tekopyhiä!


Lapin Vasemmistonuoret katsoo, että Sipilän hallituksen puoliväliriihen päätökset kohdistuvat ikävästi jälleen pienituloisiin ja erityisesti opiskelijoihin. Hallitus on ilmoittanut nostavansa perheellisten opiskelijoiden opintotukea 75 euroa kuukaudessa huoltajakorotuksella. Samanaikaisesti opintorahaa on aiemmin laskettu 86 euroa kaikilta opiskelijoilta, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen.

Myös vuoden alusta voimaantulleessa asumislisäuudistuksessa opiskelijoiden opintotuen asumislisä yhdistettiin yleiseen asumistukeen, mikä voi johtaa joillakin opiskelijoilla asumislisän menettämiseen.

“Sipilän hallituksen on lopetettava opiskelijoiden ruoskiminen ja peruttava välittömästi opintotukeen kohdistuneet leikkaukset. Lapin Vasemmistonuoret katsoo hallituksen harjoittaman politiikan olevan imagon kiillottamista sumuttaen samalla leikkausten todelliset kokonaisvaikutukset huoltajakorotusten kaltaisilla myönnytyksillä.” toteaa Lapin Vasemmistonuorten puheenjohtaja Jussi Öman.

Puoliväliriihessä opintotuen määrärahalisäyksiä tehtiin 10 miljoonaa euroa, vaikka määrärahoja aiemmin on leikattu 112 miljoonaa euroa. Tämänkaltaiset leikkaukset viivästyttävät entisestään opiskelijoiden valmistumisaikoja, lisäävät eriarvoisuutta ja pitkittävät nuorten pääsemistä työelämään. Lapin Vasemmistonuoret muistuttaa, että tällaisiin päätöksiin voidaan vaikuttaa äänestämällä toisin seuraavissa eduskuntavaaleissa.


Lisätietoja:

Jussi Öman
Lapin Vasemmistonuorten puheenjohtaja
0407314145