torstai 29. marraskuuta 2018

Kannanotto: Kierrätyksen vastuu ei saa jäädä vain yksityishenkilöille

Lapin vasemmistonuoret vaatii selkeyttä kierrätykseen.

 Suomessa monet kansalaiset kierrättävät ison osan kotitalousjätteestään. Kierrätys on alusta asti jätetty jokaisen henkilökohtaiseksi valinnaksi. Yrityksissä olevat yksityishenkilöt voivat kierrättää yrityksen jätteitä, mutta usein toteutus jää vaillinaiseksi kierrätysastioiden puutteen vuoksi. Pakollisina kierrätysastioina tulee olla seitsemän eri lajittelumahdollisuutta; muovi, paperi, kartonki, metalli, lasi, bio, polttokelpoinen jäte, paristo- ja ongelmajätteet.

“Suomen tulisi olla kierrätyksessä edistyksellinen maa, mutta vieläkään kaikille ei ole tarjottu kunnollista kierrätysmahdollisuutta. Vaadimme jäteastioiden tulevan pakollisiksi jokaisen taloyhtiön, yrityksen ja julkisten laitosten yhteyteen,” toteaa toiselle kaudelle valittu puheenjohtaja Ingrid Saari.

Kierrätyksen vastuuta selättää kansalaiselle se, että lajitteluastioissa ei tarjota selkeää tietoa siitä, miten lajitellaan. Energiajätteessä on paikkakohtaisesti erilaisia suosituksia, eikä lähes mistään saa yhtenäistä tietoa siitä, miten energiajätteeseen kuuluvat asiat tulisi kierrättää. On myös monia muovisia asioita, jotka eivät kuulu energiajätteeseen. Näitä ovat mm. PVC-muovit, sadeasut, kerniliinat, mapit, CD- ja DVD-levyt, muovitaskut, uimapatjat, johdot ja putket. Tietoa ei anneta siitä, mitä kyseisille tuotteille tulisi tehdä. Samoin keramiikka, peilit, hehkulamput, kissanhiekka ovat ongelmallisia lajiteltavia.

Kierrätysmateriaalin lajittelun sekavuus on monille syy olla kierrättämättä. Kansalaisilta ei kuitenkaan tule vaatia vastuuta siitä, että tutustuu ja tiedostaa jätteidenlajittelun tavat. Harva oppisi tunnistamaan muoviraaka-aineista ne, joita ei tule kierrättää muovijätteessä. Monesti asiat menevät siis väärään paikkaan ja kierrätys ei ole tehokasta ja moni ei tiedä, mitä CD-levyille pitäisi tehdä. Nykyisillä markkinoilla vielä on monia muitakin epäselviä tuotteita, kuten alumiinipinnoitetut pakkaukset maustepusseista mehupurkkeihin.

“Vaadimme lajittelumerkinnän jokaiseen suomessa myytävään tuotteeseen, pakkaukseen ja osaan. Tuotteessa pitää lukea selkeästi se, miten tuote kierrätetään. Jokainen kierrätysastia tulisi merkitä selkeällä numerolla tai kirjaimella - sama numero toistuu niissä jätteissä, jotka tulee pistää kyseiseen kierrätysastiaan. Kierrätyksen tulee olla helppoa ja nopeaa, arvailuille ei saa jäädä varaa,“ jyrähtää varapuheenjohtaja Mari Ikonen.

Allekirjoita kansalaisaloite muovinkeräysastioiden pakollisuudesta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3451

Lapin vasemmistonuoret kokoustivat Levillä 24.11.2018. Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Ingrid Saari ja varapuheenjohtajaksi Mari Ikonen. Hallitukseen valittiin Juho Lintinen, Tuomas Latva-Pirilä, Kaisa-Maria Poikela. Varajäseniksi valittiin Mona Eskelinen, Jussi Öman ja Iita Saarva.

keskiviikko 14. marraskuuta 2018

Lappi ei voi eristäytyä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan


llmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat vahvasti Lapissa. Talvet lauhtuvat ja lyhenevät, lumen määrä vähenee ja kasvukauden pidentyy. Vaikka osa ilmastonmuutoksen vaikutuksista on positiivisia, on niistä kuitenkin suurin osa haitallisia sekä Lapissa että globaalisti. Onkin tärkeää, että meillä täällä Lapissa toimitaan aktiivisesti ja kunnianhimoisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin yksilön kuin myös poliittisten päätösten tasolla.
 

Yksittäisen ihmisen hiilijalanjälki koostuu asumisen, liikkumisen, syömisen ja kuluttamisen päästöistä. Näistä suurin on asumisen päästöt, jotka koostuvat lämmityksestä, sähköstä ja veden kulutuksesta. Energiasektori on myös kansallisesti suurin päästön aiheuttaja – 74 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä tulee energiasektorilta. Lapissa asuntojen lämmitys on viileän ilmaston vuoksi merkittävässä osassa. Onkin tärkeää, että verotuksen avulla kannustetaan ekosähkön ja maalämmön hankintaan, ja kiristetään turpeen polttoaineverotusta. Vastaavasti uusiutuvien luonnonvarojen käytön verotusta tulee alentaa.
 

Liikenteen päästöistä suurin osa syntyy tieliikenteestä. Lappi on pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maakunta, mikä aiheuttaa haasteita liikenteen osalta. On kuitenkin muistettava, että merkittävä osa ajomatkoista tehdään taajama-alueilla, joissa välimatkat eivät ole tolkuttoman pitkiä. Joukkoliikenteen kehittäminen on välttämätöntä kestävän kehityksen kannalta. Kattavat reitit, riittävän lyhyet vuorovälit ja edulliset hinnat mahdollistavat liikenteen päästöjen hillitsemisen. Myös kevyenliikenteen väyliä ja kimppakyytejä tulee lisätä.

Kotitalouksien hiilijalanjäljestä 20 % muodostuu ruuasta. Ruokailuun voidaan vaikuttaa myös paljon poliittisella päätöksenteolla. Kasvisruokapäivien lisääminen kouluihin ja päiväkoteihin sekä lähiruuan suosiminen kilpailussa ovat tärkeitä. Onko meidän järkeä rahdata lihaa ja kasviksia toiselta puolelta maapalloa, kun meillä Suomessa ja Lapissa kasvaa monenlaisia maukkaita kasviksia sekä poroa ja kalaa? Käyttäytymistä voidaan ohjata taloudellisin ohjauskeinoin, eli kehittämällä verotusta päästöt huomioivaksi. Meidän on siis tuettava kotimaista kasvisruokaa sekä vastuullisesti tuotettua lähi- ja luomuruokaa.

Matkailu on Lapissa tärkeä elinkeino, mutta kuinka kauan meillä riittää puhdasta luontoa, luontoa ja rauhaa matkailun valttikortiksi? Matkailusta on tehtävä myös ilmastolle kestävää. Tätä voitaisiin edistää nopeammilla ratayhteyksillä Helsinkiin, jolla tuetaan kestävää kotimaan sisällä tapahtuvaa matkailua ja vähennetään lentosaastetta. Voimme myös edistää matkailualan kestävää kehitystä tukemalla yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti turismin parissa. Voimme myös miettiä, kuinka paljon haluamme tukea matkamuistojen myyntiä, jossa Aasiasta Lappiin lentävät turistit ostavat Aasiasta Lappiin rahdattua muovikrääsää? Voisimmeko enemmän nostaa esille pohjoisen käsityötaitoa ja tukea paikallista yrittäjyyttä?

Ilmastonmuutosta vastaan käytävä taistelu vaatii myös uusia innovaatioita. Näitä innovaatioita ja tutkimusta Lapilla on tarjota. Meillä toimii korkeakoulukonserni, jonka vahvuuksia ovat arktinen kestävä kehitys, ympäristö sekä pohjoisen yhteiskunnan muutos ja hyvinvointi. Koulutuksella, tieteellä, tutkimuksella sekä kehittämistyöllä on iso rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisellä ja näihin pitää panostaa. Siispä tulevalla hallituskaudella on lisättävä korkeakoulujen rahoitusta sekä sidottava se indeksiin. Paikallisten yritysten, maakunnan ja korkakoulujen yhteistyötä on lisättävä.


Vasemmistoliiton Lapin piiri piti vuosikokouksen 11.11. ja piirinhallitukseen valittiin kaksi rovaniemeläistä vasemmistonuorta. Sonja Sinisalo, 25, opiskelee Lapin yliopistossa audiovisuaalista mediakulttuuria ja Mari Ikonen, 26, työskentelee Rovaniemellä nuoriso-ohjaajana. Piirikokous vahvisti myös ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat, joiden joukossa Ikonen myös on.

perjantai 2. maaliskuuta 2018

Lapin Vasemmistonuoret: Maksuton toinen aste kaikille!

Lapin Vasemmistonuoret: Maksuton toinen aste kaikille!


Lapin vasemmistonuorten mukaan toisen asteen koulutuksen suorittaminen nykyisellään on liian kallista. Järjestelmä asettaa opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan. Ammattikouluopiskelijoiden ja lukiolaisten materiaali- ja työvälinemaksut ovat liian suuria vähävaraisten perheiden lapsille. Esimerkiksi lukion suorittaminen voi kustantaa opiskelijalle jopa 2 600 € ja osa ammattikoulututkinnoista vieläkin enemmän. Monet opiskelijat joutuvat työskentelemään opintojensa ohella rahoittaakseen opintojaan, mikä hidastaa valmistumista sekä heikentää opintomenestystä ja opiskelijoiden hyvinvointia.


Lapissa toisen asteen tutkintoja sekä aloituspaikkoja on jo vähennetty hallituksen koulutusleikkausten toimesta. Tämä on lisännyt eriarvoisuutta entisestään harvaanasutussa maakunnassa. Useat opiskelijat ovat joutuneet muuttamaan pitkien välimatkojen vuoksi pois kotipaikkakunnaltaan, joka lisää opiskelukustannuksia ja estää nuorten hakeutumisen mieluisiin oppilaitoksiin. Nuorten varhainen poismuutto aiheuttaa muuttotappiota, mikä vanhentaa väestörakennetta ja heikentää Lapin pienten kuntien elinvoimaisuutta.


“Maksuton toisen asteen koulutus on aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa! Jokainen nuorten koulutukseen käytetty euro on sijoitus tulevaisuuteen”, toteaa Lapin vasemmistonuorten hallituksen jäsen Tuomas Latva-Pirilä.


Lapin Vasemmistonuoret kannustaa kaikkia allekirjoittamaan Kansalaisaloitteen maksuttoman toiseen asteen koulutuksen puolesta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607.