perjantai 2. maaliskuuta 2018

Lapin Vasemmistonuoret: Maksuton toinen aste kaikille!

Lapin Vasemmistonuoret: Maksuton toinen aste kaikille!


Lapin vasemmistonuorten mukaan toisen asteen koulutuksen suorittaminen nykyisellään on liian kallista. Järjestelmä asettaa opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan. Ammattikouluopiskelijoiden ja lukiolaisten materiaali- ja työvälinemaksut ovat liian suuria vähävaraisten perheiden lapsille. Esimerkiksi lukion suorittaminen voi kustantaa opiskelijalle jopa 2 600 € ja osa ammattikoulututkinnoista vieläkin enemmän. Monet opiskelijat joutuvat työskentelemään opintojensa ohella rahoittaakseen opintojaan, mikä hidastaa valmistumista sekä heikentää opintomenestystä ja opiskelijoiden hyvinvointia.


Lapissa toisen asteen tutkintoja sekä aloituspaikkoja on jo vähennetty hallituksen koulutusleikkausten toimesta. Tämä on lisännyt eriarvoisuutta entisestään harvaanasutussa maakunnassa. Useat opiskelijat ovat joutuneet muuttamaan pitkien välimatkojen vuoksi pois kotipaikkakunnaltaan, joka lisää opiskelukustannuksia ja estää nuorten hakeutumisen mieluisiin oppilaitoksiin. Nuorten varhainen poismuutto aiheuttaa muuttotappiota, mikä vanhentaa väestörakennetta ja heikentää Lapin pienten kuntien elinvoimaisuutta.


“Maksuton toisen asteen koulutus on aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa! Jokainen nuorten koulutukseen käytetty euro on sijoitus tulevaisuuteen”, toteaa Lapin vasemmistonuorten hallituksen jäsen Tuomas Latva-Pirilä.


Lapin Vasemmistonuoret kannustaa kaikkia allekirjoittamaan Kansalaisaloitteen maksuttoman toiseen asteen koulutuksen puolesta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607.