keskiviikko 29. tammikuuta 2014

Metsähallitusta ei tule yhtiöittää!Suurin osa suomalaisista kertoo, että luonto on tärkeä osa heidän elämäänsä. Monet kertovat saavansa positiivisia kokemuksia ja uutta energiaa arkeensa liikkuessaan ulkona. Toiset nauttivat puolen tunnin iltakävelyistä lähimmässä metsässä, kun taas toisten on päästävä viikon vaellukselle pakoon kaupunkia. Metsien osuus kattaa valtavat 71% maamme pinta-alasta, josta n. kolmasosa on valtion omistuksessa.  Valtion metsää hallinnoi valtion liikelaitoskonserni Metsähallitus.

Metsähallitus tuottaa helposti saavutettavia luontopalveluita, kuten hoidettuja retkeilyreittejä autiokämppineen ja pitkospuineen. Kaikki Suomen 37 kansallispuistoa ovat sen vastuulla ja niissä vierailee vuosittain vajaa kaksi miljoonaa kävijää. On selvää, että luonnonsuojelulle ja retkeilylle on turvattava siivu julkisesta sektorista. Kysynnästä ei ole uupeloa.

Lemmenjoen kansallispuisto (Inari, Kittilä) on Suomen suurin kansallispuisto. 
Maa- ja metsätalousministeriö kaavailee Metsähallituksen tai osan sen toimialojen, kuten metsätaloustoiminnan yhtiöittämistä. Tämä voi johtaa yksityistämisiin ja sellaisenaankin se kaventaa demokratiaa metsien hallintaa koskevasta päätöksenteosta. Suurin osa valtion metsien alasta sijaitsee Pohjois- ja Itä-Suomessa. Nykyisinkin eduskunnassa on epäsuhtaa näiden alueiden edustajamäärissä. Yksityistämisen kautta sekin vähä katoaa olemattomiin.

Toinen ongelma on valtionjohdon painostus lisätä puun myyntiä valtion maiden metsistä. Tilanne aiheuttaa ristiriitoja luonnonmukaisten elinkeinojen harjoittamisen sekä luonnonsuojelun kanssa. Esimerkiksi Inarissa Nellimin alueiden hakkuut ovat suututtaneet niin poromiehet kuin Greenpeacenkin. Useat hakkuualueiden metsät ovat lähes luonnontilaisia ja soveltuvat täten huonosti talouskäyttöön. Eduskunta määrää metsähallituksen jättihakkuisiin johtavia tuloutusvaatimuksia täysin kohtuuttomiksi tasapainottaakseen  valtion budjettia, ja toisaalta halutaa vastata markkinoiden kysyntään, koska yksityiset metsänomistajat eivät enää lyö tarpeeksi rasvaa koneistoon. Valtion budjetti tulisi saada tasapainoon muilla keinoin, kuin avohakkuilla.

Yksityisomisteisia metsiä valjastetaan talouskäyttöön yhä vähemmän. Metsät ovatkin taloudellisesta näkökulmasta menettämässä merkitystään rivikansalaisten keskuudessa ja metsänomistajista iso siivu on kaupunkilaistunut. Toisaalta yhä useampi näkee metsänsä porttina metsästyksen, kalastuksen, marjastamisen ym. luonnossaliikkumisen kaltaisille harrastusmahdollisuuksille. 

Poliitikkojen tuleekin ymmärtää, että oman metsän hyödyntäminen virkistyskäyttöön on ihmisoikeus, eikä valtion metsien hoitoa tule asettaa ristiriitaiseen tilaan yksityismetsien käyttöaiheiden vuoksi. Olen myös erittäin huolissani suomalaisten urbanisoitumisesta. Jos metsänomistajien kiinnostus metsätöihin laskee entisestään, on kotimainen metsätalous kovassa kriisissä. Todellisiin ongelmiin ei siis yhtiömuodon muuttamistoimilla puututa, vaan pikemminkin päinvastoin kestävä metsätalous, neuvonta ja luontopalvelut rakentuvat vahvan julkisen sektorin varaan. 

-Jussi Öman