torstai 2. lokakuuta 2014

Lappi vapaaksi etelän sote-sorrosta!

Lapin Vasemmistonuoret esittää närkästyksensä hallituksen soteratkaisusta. Ministeri Rädyn mukaan Lappi ei voi toimia omana sote-alueena. Syyksi hän mainitsee muun muassa sen, että lähin yliopistollinen sairaala sijaitsee Oulussa, jolloin sekä Lappi että myös Kainuu täytyy sitoa Oulun seudun kanssa samaan alueeseen.


“Yliopistosairaalaperustelu on turhaa Jeesustelua”, paaluttaa järjestön puheenjohtaja Jussi Öman ja jatkaa: “Ei se Oulu tule näillä päätöksillä yhtään sen lähemmäksi utsjokelaisia. Jos hallituksella olisi todellista halua näiden palveluiden lähelle tuomiseksi, käynnistäisi se välittömästi hankkeen yliopistosairaalastatuksen ja lääkärikoulutuksen perustamiseksi Lappiin Rovaniemelle.”

Sote-ratkaisu siirtää keskimäärin puolet kaikkien kuntien budjetista kuntapäättäjien käsistä sote-alueen päättäjille, mikä Lapin Vasemmistonuorten mielestä aiheuttaa vakavan demokratiavajeen. Näin ollen se on räikeässä ristiriidassa Lapin alueen itsemäärämisoikeuden lisäämisen kanssa, jonka puolesta järjestö on kamppaillut pitkään.

”Meillä ei ole varaa säästää sosiaali- ja terveyspalveluista, ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista,” toteaa Vasemmistonuorten toinen varapuheenjohtaja Anni Ahlakorpi. Vaikka Räty puhuu yliopistollisten sairaalapalveluiden tärkeydestä lappilaisille, on uudistuksen taustalla todellisuudessa halu säästää keskittämällä palveluita suuriin yksiköihin. ”Ne näennäiset säästöt mitä ministeri Rätyn ehdottamalla sote-aluejaolla saataisiin, näkyisivät kasvanina menoina muualla,” huokaa Ahlakorpi turhautuneena. Jos sote-palvelut eivät ole helposti saavutettavia, kynnys hakeutua hoitoon kasvaa. Kun vaivat pahenevat, myös niistä aiheutuvat kulut kasvavat kun sekä hoitoajat että sairauslomat pitenevät. Toisaalta pitkät matkat aiheuttavat jo itsessään kuluja suurempien matkakorvausten takia.

Lapin Vasemmistonuoret yhtyy lappilaisten kuntapäättäjien vaatimukseen tehdä Lapista oma sote-alueensa. Se on sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä järkevin tapa turvata lappilaisten yhdenvertainen asema sote-palveluiden käyttäjinä.

lisätiedot:
Jussi Öman - 040 7314145
Anni Ahlakorpi - 040 5454753