sunnuntai 17. huhtikuuta 2016

Öman: Hallituksen tulisi olla huolissaan ekologisesta velkaantumisesta

17.4 vietettiin suomalaisten ylikulutuspäivää. Ylitimme siis maapallon kyvyn kasvihuonepäästöjen käsittelyssä ja uusien luonnonvarojen tuottamisessa. Suomessa päivää vietetäänkin varsin varhain suhteessa maailman keskiarvoon. Kapasiteetin ylitys johtuukin turhamaisista länsimaisista elintavoistamme ja kylmän ilmastomme vaativasta energiankulutuksesta.

Suomen hallitus on talousmantrassaan kautta toimikautensa demonisoinut kansaa yhden totuuden politiikallaan kestävyysvajeesta ja julkisen velan hallitsemattomasta kasvusta. Porvarihallituksen on herättävä tulevien sukupolvien todelliseen ongelmaan, ekologisen velan kasvuun. Uudistumishaluttomat poliitikot pienentävät pallomme kantokykyä lyhytnäköisellä päätöksenteollaan ja kasaavat ongelmat suuremmassa mittakaavassa jälkipolviensa ratkaistavaksi.

Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoinen tavoite rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen on ihailtavaa. Valitettavasti Suomi ei ole maana hankkeen lippulaivoja. Pyhäjoen ydinvoimala-hankkeen kaltaiset periaatepäätökset eivät myöskään paranna mainettamme maailmalla. Voimalaitoksen kustannukset kotimaassamme ja sosiaaliset ongelmat Venäjällä ennustavat täydellistä floppia.

Pääministeri Sipilä on puhunut säästöohjelmissaan talkoista. Kutsunkin jokaisen suomalaisen ekotalkoisiin. Henkilökohtaisilla kuluttajahankinnoillamme äänestämmekin hiljaisesti tässä kysynnän ja tarjonnan ympyrässä. Onko meidän todella tarvetta omistaa esimerkiksi useampi kuin yksi älylaite? Elämme hyvinvointivaltion murrosvaiheessa, jossa hyvinvointivaltiosta on muuntautunut viihdevaltio.

Ruokakulttuurimme kehittyminen nykyisenkaltaiseksi on paitsi kasvattanut ruokailijan hiilijalanjälkeä, myös köyhdyttänyt luovuuttamme ruuanlaitossa. Isoäitiemme kauppalapuilla ei ollut loppujen lopuksi montaakaan raaka-ainetta. Nyt haemme kalatiskiltä chileläistä norjan lohta, vaikka järvemme ovat alikalastettuja ja tarjoavat ympäristön kannalta kestävämpiä ja elimistömme kannalta puhtaampia vaihtoehtoja.

Ekotalkoissa ei tule pelkästään juuttua asioista luopumiseen, vaan keskittyä myös uuden rakentamiseen. Maana, jonka alasta yli 70% on metsää yhä kasvavissa määrin, meidän tulisi satsata esimerkiksi puukerrostalojen rakentamiseen, ulkomaisten luonnonvarojen käytön sijaan. Tarvitsemme enenemissä määrin myös edullisia vuokra-asuntoja yliopistokaupunkien asuntopulan hillitsemiseksi. Kotimainen puurakentaminen tukee rakennusteollisuuden lisäksi suoraan myös aiemmin kuihtunutta sahateollisuutta.

Ekologinen energiatalous luo myös työtä ja toimeentuloa. Vaikeassa taloustilanteessa valtion tulisi ryhtyä ennenkaikkea ryhdikkääseen energiaremonttiin investoimalla rohkeasti uusiutuvaan energiaan luoden työpaikkoja ja tuottamalla laadukasta tutkimustietoa.  Myös raideliikenteen ja maantieverkoston yksityistämispuheista tulee luopua välittömästi ja investoida julkiseen infraan, raideliikenteeseen ja tieverkostoon. Meillä Lapissa yksityisautoilu on väistämätöntä. Muun Suomen ei tule seurata perässä.

There is no planet B.


Kirjoittaja on Lapin Vasemmistonuorten puheenjohtaja

maanantai 11. huhtikuuta 2016

Lapin Vasemmistonuoret: Andersson puheenjohtajaksi, Sarkkinen varapuheenjohtajaksi ja Peltokangas puoluesihteeriksiLapin Vasemmistonuoret kannattaa nuoria ehdokkaita Vasemmistoliiton johtotehtäviin Oulussa kesäkuussa järjestettävään puoluekokoukseen. Piirijärjestön mielestä puolueen ilmeen, uudistuskyvyn ja jäsendemokratian kannalta on tärkeää valita tehtäviin nuoria ansioituneita henkilöitä.

Li Andersson on neljän vuoden vasemmistonuorten puheenjohtajuutensa aikana osoittanut kyvykkyytensä johtaa ja uudistaa puoluetta sekä innostaa uusia ihmisryhmiä toimimaan vasemmistoliikkeessä. Andersson on osannut hyödyntää radikaalia medianäkyvyyttään ansiokkaasti mikä on heijastunut hänen vaalimenestykseensä.

Puolueen varapuheenjohtajaksi pyrkivä Hanna Sarkkinen on Lapin Vasemmistonuorten mielestä luonnollinen valinta tehtävään. Kaikissa henkilövalinnoissa on huomioitava alueellisuus. Oululainen Sarkkinen takaa Pohjois-Suomen edustuksen puolueen johdossa.

Niko Peltokangas on ollut Anderssonin kanssa rakentamassa myönteistä vasemmistolaista medianäkyvyyttä. Lapin Vasemmistonuoret näkee Andersson – Peltokangas -kaksikon tehokkaana työparina. Peltokankaan ansiot Vasemmistonuorten tiedottajana tukevat hänen valintaansa puoluesihteeriksi.

Lapin Vasemmistonuorten piirihallitus
10.4.2016