tiistai 2. kesäkuuta 2015

Kannanotto hallitusohjelmaan

Lapin Vasemmistonuoret ovat tyrmistyneitä Sipilän hallituksen laatimista leikkauksista, jotka kohdistuvat pääosin yhteiskunnan heikoimmin toimeentulevaan osaan, eli opiskelijoihin, eläkeläisiin, työttömiin ja lapsiperheisiin. Hallituksen esittämät leikkaukset ovat isku vasten hyvinvointiyhteiskuntaa ja leikkaukset tulevatkin kasvattamaan luokkajakoa ja johtamaan työttömyyden kasvuun.

Hallituksen veropoliittiset tavoitteet aiheuttavat suurinta ahdinkoa pienituloisissa verotuksen progression kaventuessa ja tasaveroihin siirryttäessä. Haitakeverot koskettavat eniten juurikin pienituloisia, joiden ostovoima heikkenee suuresti verrattuna rikkaampiin. Verotuksessa tapahtuvat muutokset, kuten uuden auton hankinnan halventuminen ja verotuksen siirtyminen yhä enemmän kulutukseen, leikkaa toimeentuloa pienituloisilta varsinkin Lapissa, jossa ihmisten on käytettävä autoja muun muassa pitkiin työmatkoihin. 

Hallituksen kiristyspolitiikka pakottaa ammattiyhdistysliikkeen tekemään kipeän päätöksen joko työehtojen heikentämisestä tai lisäleikkauksista. Tämä pakottaa ammattiyhdistysliikkeen ottamaan vastaan pettäjän roolin hallitukselta. Suunnitellut heikennykset työehtoihin ja työajan lisääntyminen tulevat käytännössä näkyviin irtisanomisilla, kun työnantajat poistavat turhiksi jääneet työntekijät. Tällöin ongelmaksi nousee kasvava työttömyys ja pienituloisten kasvava massa. Lisäksi työehtojen heikentäminen tekee työntekijöiden polkemisesta liian helppoa ja siirtää yrittäjien ja työnantajien vastuuta työntekijöille. Pidemmät työajat ovat myös suoraan pois palveluiden kuluttamisesta, joka on osaltaan edellytys talouskasvulle palveluvetoisessa Suomessa.

Talouskasvun saamiseksi Lapin Vasemmistonuoret ehdottavatkin, että työaikaa tulee vähentää maltillisesti, jolloin työttömiä saadaan mukaan työelämään ja ihmisillä jää aikaa kuluttaa enemmän yritysten tarjoamia palveluita ja tuotteita. Ilman ostovoimaisia kuluttajia ei ole myöskään kysyntää palveluille ja työehtojen ja työajan pidentäminen näin ollen syövät palvelualojen asiakaspotentiaalia huomattavasti. Pelkästään hyväosaisten kulutuksella ei saada Suomeen talouskasvua.

- Lapin Vasemmistonuoret

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti